V červnu totiž zastupitelé zamítli žádost většinového vlastníka vltavotýnské společnosti BK Styl s. r. o. Petra Klečky o zrušení kupní smlouvy. Ten je tak i nadále vlastníkem domu č. p. 151, který získal od města za zhruba 1,3 milionu korun. Nicméně, podle jeho slov, nechce zůstat vlastníkem dlouho.

„Záměry jsou z mé strany velice jednoduché. Chci zrušit smlouvu a dům městu vrátit a také ho vrátím. Při předávání objektu došlo k nespokojenosti z mé strany,“ uvedl Deníku Petr Klečka. Ten se měl ještě v průběhu letních prázdnin znovu sejít s vedením města a zastupiteli. Jak nám potvrdil podnikatel i místostarosta Vimperka Bohumil Petrášek, k této schůzce zatím nedošlo. „Proto bych nechtěl celou věc detailněji probírat,“ doplnil Klečka.

K fyzickému předání nemovitosti sice došlo, ale podle Klečky BK Styl jako firma nemovitost zatím nepřebrala. „Byl bych rád, aby se to řešilo velmi rychle. Já vůči městu nepostupuji zaujatě. Nabídl jsem dokonce, že veškeré náklady spojené s celou záležitostí uhradím a navíc jsem městu nabídl projekt na opravu fasády, který máme hotov, a který městu věnuji, což je záležitost zhruba devadesáti tisíc korun,“ popsal stručně svou nabídku městu Petr Klečka. Osobně by uvítal, kdyby se celá záležitost uzavřela co nejdříve. „Snažím se postupovat v duchu dohody s městem, jak jsem navrhoval při setkání s místostarostou. Není to ale dotaženo do konce a v celé záležitosti se cítím tak trochu podvedený. Mé rozhodnutí vrátit městu objekt, není bezdůvodné. Ale kvůli zatím neuskutečněnému jednání s městem se o důvodech nechci šířit,“ doplnil podnikatel.

O zrušení kupní smlouvy na dům v Pasovské ulici navrhované Petrem Klečkou, většinovým vlastníkem společnosti BK Styl z Týna nad Vltavou, která objekt v dubnu získala, nechtěli v červnu zastupitelé Vimperka ani slyšet.

Popravdě řečeno, naspěch s dalším vyjednáváním nemají ani teď. Narozdíl od podnikatele je totiž už nic netlačí. „Nejsme v časové tísni, abychom to museli řešit okamžitě. Problém by snad mohli mít jen ti nájemníci, kterým končí nájemní smlouva s městěm a novou by měli mít se současným vlastníkem objektu,“ uvedl místostarosta Bohumil Petrášek.

Důvody pro odstoupení od smlouvy, které byly na zastupitelstvu prezentovány, a to, že o skutečném technickém stavu objektu nebyl jeho současný vlastník dostatečně informován, se zastupitelům zdály nevěrohodné. Ve svých vyjádřeních spekulovali i o tom, že se je Petr Klečka snaží dotlačit ke snížení prodejní ceny sousedního objektu. I o ten měl podnikatel zájem jako jediný uchazeč ve vyhlášeném záměru prodeje. Z něj nakonec kvůli nabídnuté zhruba čtvrtinové ceně, sešlo a zastupitelé se jím ani nezabývali. „Už jsem něco takového slyšel, údajně to vyšlo i v Deníku. To je nejspíše důvod, proč se mnou chtějí zastupitelé dále jednat. Nicméně tato tvrzení nejsou pravdivá. Jednalo se vyloženě o technické záležitosti, rozhodně nejde o nějaké chytračení z mé strany. A znovu podotýkám, že jsem byl ochoten uhradit vzniklé náklady. Považuji se za podvedeného a nadále v projektu pokračovat nebudu. To ale nemá nic společného s tím, že bych chtěl dostat něco zadarmo,“ ohradil se Petr Klečka.

Na stav druhého domu č. p. 150 v Pasovské ulici se byli podívat také vimperští radní. Chtěli znát skutečný technický stav, který byl označován za natolik špatný, že by bylo potřeba objekt zbourat. „Stavebně technický stav není na to, aby hrozila samovolná destrukce objektu. S drobnými úpravami a opravami jej bude možné využívat další možná desítky let,“ doplnil místostarosta Bohumil Petrášek.