Čeká se na návrat většinového vlastníka společnosti z Chorvatska, aby mohla začít další jednání.
„Podle našeho názoru i názoru zastupitelů není uvedený důvod natolik vážný, aby společnost odstoupila od smlouvy. Proto si myslím, že rozhodnutí zastupitelstva neodstupovat nám dává další prostor k vyjasnění a vyjednávání o skutečném důvodu,“ potvrdil místostarosta Bohumil Petrášek rozhodnutí zastupitelů neakceptovat neznalost stavu objektu ze strany kupujícího jako důvod k odstoupení od smlouvy.
Dodal, že je možné hledat skutečný důvod, případně najít nějaké kompromisní řešení. Podle toho, co zaznělo, by mohla být skutečným důvodem pro nečekaný návrh společnosti BK Styl cena sousedního objektu čp. 150, o nějž opět jako jediná projevila zájem výše zmíněná firma. Místo ceny určené na základě znaleckého posudku ve výši necelého 1,2 milionu korun, nabídla jen 300 tisíc s tím, že stav objektu je víceméně takový, že je potřeba ho zbourat. V případě již zmíněného špatného stavu čp. 150 chce nechat město stav prověřit stavebním odborníkem. „To by mělo být hotovo přes letní prázdniny. Nechci nikoho podezřívat, ale je logické, že každý vidí stav objektu jinak,“ dodal.
Pro město by případná demolice problémem nebyla, i když podle něho stav domu není takový, že by vyžadoval demolici. „Má to ale pro město dvě roviny. Vlastní demolice problém není, ten je v současných nájemnících a nutnosti najít jim odpovídající náhradní bydlení. Myšlenka na demolici, podle mého, vznikla z toho, že sousední dům nemá ani garáže, ani parkovací plochy pro zhruba deset až patnáct aut, která není nyní kam dát,“ uvedl Petrášek.