Společnost BK Styl z Týna nad Vltavou, která před nedávnem koupila dům v Pasovské ulici, chce nyní od smlouvy odstoupit. Netušila prý, v jakém je stavu.
Jak uvedl vedoucí hospodářského a bytového odboru MěÚ Vimperk Martin Kalous, nemovitost, která je evidována katastrálním úřadem, není movitá věc, kterou lze do nějaké doby vrátit. „Od smlouvy lze odstoupit pouze písemnou dohodou obou stran. Pokud tedy město přijme tuto žádost, musí vyslovit souhlas. Pak se uzavře dohoda o odstoupení od smlouvy,“ vysvětlil Kalous. Ani jemu se důvod pro odstoupení nezdá příliš jasný. „Důvod, který nám byl sdělen, je pro mne trochu nepochopitelný, a proto jsem ho ještě konzultoval s městskou správou domů. Společnost BK Styl odstupuje, protože při předání nemovitosti zjistila, že stav rozvodů elektřiny v domě je dezolátní a potřebuje celkovou rekonstrukci. V návrhu se uvádí, že s tím nepočítali. Když se s nemovitostí seznámili, tento stav nevěděli. To si myslím, je nesmysl, protože několikrát v domě byli na prohlídce, vypracovali si i projekt na opravu venkovní fasády. Projektant tam byl několikrát a musel o stavu vědět,“ dodal.
Podle zastupitelů je důvod jen výmluva a snaha dotlačit město k tomu, aby snížilo cenu druhého objektu, o který má firma zájem jako jediná. „Nesouvisí firmou navržené odstoupení od smlouvy s cenou druhého objektu, z níž zřejmě nebudeme chtít slevit,“ ptal se zastupitel Jan Heřta. „Když jsme jednali s majitelem firmy panem Klečkou, měli jsme tentýž dojem, ale to pan Klečka zcela rezolutně vyvrátil s tím, že to spolu nesouvisí,“ uvedl místostarosta Bohumil Petrášek. Dodal, že chtěli, aby byl zástupce firmy na jednání zastupitelstva přítomen nebo alespoň zaslal své písemné stanovisko, ale údajně víkend před konáním zastupitelstva odjížděl do Chorvatska. Písemné vyjádření pak na žádost města zaslal právní zástupce firmy v pondělí před jednáním zastupitelů.
„Zařadili jsme tento bod dnes z toho důvodu, že do tří měsíců od zapsání nemovitosti do katastru musíme zaplatit daň z převodu nemovitosti. Protože se znovu sejdeme až v polovině září, chtěli jsme znát názor zastupitelů dříve, než bychom už museli mít daň zaplacenu. Pokud by pak většinový názor zastupitelů byl odstoupit od smlouvy, zbytečně bychom převáděli peníze tam a zpátky,“ zdůvodnil místostarosta Petrášek zařazení informace na jednání na poslední chvíli.

Po měsíci, kdy se společnost BK Styl z Týna nad Vltavou stala vlastníkem objektu č. p. 151 v Pasovské ulici ve Vimperku, chce nyní dům vrátit zpět městu a od uzavřené smlouvy odstoupit. Zastupitelé ale s návrhem nesouhlasili.
I přesto, že místostarosta Bohumil Petrášek tlumočil zastupitelům ujištění, že není provázanost mezi již prodaným domem a cenou nabízeného sousedního objektu, nemohli se zastupitelé zbavit dojmu, že je přece jen někdo tlačí ke zdi. „Určitou souvislost s cenou druhého objektu tu vidím,“ uvedla zastupitelka Jaroslava Martanová a souhlasil s ní i Jan Koller. „Provázanost tu vidím, někdo se nám snaží dát nůž na krk. Měli tam své lidi a věděli, do čeho jdou,“ doplnil Koller s tím, že je pro návrh od smlouvy neodstupovat. „Navrhuji další jednání s firmou, ale v tento moment bych od smlouvy rozhodně neodstupovala,“ přidala se Martanová spolu s kolegou Jaroslavem Zámečníkem.
Jediným, kdo se v diskusi vyslovil pro odstoupení od smlouvy, byl Stanislav Hlava. Zdůvodnil to obavami z možného vytvoření gheta nastěhováním nepřizpůsobivých obyvatel do společností koupeného domu v případě, že město na žádost nepřistoupí. „Dovedu si to představit, pak by to pro město byla ještě větší ostuda, než je to teď,“ dodal.
Podle zastupitelky Jaroslavy Martanové by měli znát skutečný stav druhého objektu. „Podle předběžných informací je skutečně na demolici. Přijde mi zavádějící, že bychom o tom nic nevěděli a stanovili takovou prodejní cenu, proto bych chtěla znát více informací,“ dodala.
„Osobně si myslím, že na odstoupení od smlouvy je vždy dost času,“ uzavřel diskusi místostarosta. Následně se všech třináct přítomných zastupitelů vyslovilo proti odstoupení od uzavřené prodejní smlouvy.

Dům č.p. 151 v ulici pasovská

12. 4. – Zastupitelstvo na zasedání rozhodlo prodat č. p. 151 a související nemovitosti společnosti BK Styl z Týna nad Vltavou za 1,3 milionu korun.
18. 5. – Podpis kupní smlouvy, její následné vložení do katastru nemovitostí s přepisem domu na uvedenou společnost.
Minulý týden obdržel vedoucí odboru Martin Kalous telefonickou zprávu, že společník společnosti hovořil se starostou v tom smyslu, že bude žádat o odstoupení od uzavřené kupní smlouvy.
18. 6. – Koná se jednání na odboru za účasti místostarosty, právního zástupce města a Petra Klečky. Jednalo se o důvodech odstoupení od smlouvy a technických parametrech, jak tento problém řešit.
21. 6. – Obdržel Martin Kalous od právního zástupce firmy e-mailem žádost o odstoupení společnosti od kupní smlouvy na prodané nemovitosti.