Je jím firma BK styl, s.r.o., která jako jediný zájemce koupila od města dům za cenu 1,3 milionu korun se záměrem zachovat jeho účel, tedy jako bytový dům.
„Podmínkou prodeje bylo převzetí veškerých závazků, v tomto případě jedné nájemní smlouvy na dobu neurčitou,“ potvrdil k výsledku starosta Pavel Dvořák. Vlastník domu v Pasovské ulici projevil při jeho koupi zájem také o sousední objekt. Podle jednatele společnosti BK styl Petra Klečky hodlá dům č. p. 151 v Pasovské ulici nejprve opravit zvenčí a následně zevnitř zrekonstruovat a rozprodat na byty. Důvod zájmu také o sousední objekt je podle něho jednoduchý. „Je to v podstatě jistá forma pojistky podnikatelského záměru s prvním objektem. Do určité míry chceme kontrolovat, co se v okolí objektu, do kterého hodláme investovat, děje,“ potvrdil Petr Klečka. Připustil současně, že odkoupení druhého objektu není rozhodně podmínkou pro realizaci rekonstrukce domu č. p. 151. „Kdyby ve výběrovém řízení byl někdo úspěšnější, nevadilo by mi to, ale katastrofou by bylo, pokud by dům někdo koupil a pak by ho nechal dál chátrat. Do záměru budeme hodně investovat a byty, které by tu vznikly, by potom logicky ztrácely na ceně,“ uvedl Klečka.
Zatímco s objektem č. p. 151 se toho podle Petra Klečky dispozičně mnoho dělat nedá, sousední objekt by rozsáhlejší změny umožňoval. Pokud to ale dovolí jeho technický stav. Ten je podle slov starosty Vimperka Pavla Dvořáka špatný a potvrdil to i Petr Klečka. „Uvidíme, zda by nakonec v případě, že bychom i druhý dům získali, byla reálná jeho rekonstrukce, nebo bude nutné dům úplně zbourat a postavit nový,“ doplnil jednatel společnosti BK styl.
Pokud se týká současných platných nájemních smluv na dobu neurčitou v obou domech, je připraven s nájemníky jednat. „Určitě nikdo z těchto nájemníků nezůstane na ulici,“ ubezpečil Klečka.