„Jednou z hlavních novinek je, že padá takzvaná pošťácká výjimka, kdy šoféři poštovních vozidel mohli zastavit při výkonu svého povolání i na zákazech stání a zastavení,“ upřesnil jednu z novinek vedoucí prachatického dopravního inspektorátu Martin Grožaj. Podle něj ale zrušení výjimky zkomplikuje pošťákům život.

Zrušení sankce

Povzbuzující zpráva přišla pro především pro účastníky dopravního provozu, kteří zavinili dopravní nehodu, při níž zranili sami sebe. „Odpadá pro ně pokuta, která mohla jít až do desítek tisíc korun,“ doplnil Martin Grožaj s tím, že sankce právě pro takové šoféry byla nepřiměřená jejich společenské nebezpečnosti.

Další novinkou je sankce za znečitelnění či znehodnocení registrační značky. „Tohle nařízení vítám. Za tyto přestupky automaticky hrozí pokuta od pěti do deseti tisíc korun a zákaz činnosti šest až dvanáct měsíců,“ říká policista a věří že trend znemožnit identifikaci vozidla odpadne. Nedokáže si ale představit, jak tohle nařízení uvést vpraxi vnašich podmínkách především vzimních měsících. „To by šoféři museli čistit značky od sněhu po každých deseti kilometrech, proto zde policisté na silnicích budou takové přestupky řešit podle daných místních podmínek a okolností,“ zdůraznil.

Jen za pokutu

Ze zákona zmizela možnost odebrání řidičského průkazu za parkování pro zdravotně postižené. „Podle mě jde o chybu. Se zavedení této možnosti takový přestupek prakticky vymizel. Obávám se, že by se mohl vrátit,“ konstatuje Martin Grožaj. Ačkoli novela už platí, policisté její tištěnou verzi mohli vidět teprve včera ráno. Proto prý budou alespoň zpočátku přistupovat k přestupkům individuálně. Podle Martina Grožaje jde ale především o svědomí a konání jednotlivých řidičů. Vtomto případě dokonce uvažoval nad možností dvakrát a dost. „V případě recidivy stejného přestupku bych se přimlouval kodebrání řidičského průkazu. Vlastně zde řidič projevuje neochotu dodržovat pravidla,“ tvrdí. Přestupek jako takový ale zůstal stím, že vsoučasné době je charakterizován jako jiné jednání, kterým dochází kporušení zvláštního právního předpisu a hrozí sankce do dvou tisíc korun.

Vedoucí dopravního inspektorátu Martin Grožaj navíc doporučuje řidičům, aby si novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích minimálně přečetli a seznámili se sní. Pro policisty to ale navíc znamená, že vokamžiku zevrubného seznámení se snovelou, budou přestupky, jež novela upravuje, postupovat ke správnímu řízení. „Tam je totiž daleko větší prostor pro objasnění jednotlivých skutečností,“ myslí si Grožaj.