V posledních měsících nastává tento problém stále častěji na náměstí v Netolicích. Zdejší parkoviště bývá ve všedních dnech zcela zaplněné a řidiči musejí hledat volná místa v okolních ulicích.

Tento problém je ale logický. „Stále narůstá počet automobilů a parkovací místa pak nemohou stačit, tak jako dříve. My už jsme pověřili odbor, aby připravil nabídky pro firmy, které by nám mohly vypracovat nové odborné dopravní řešení situace ve městě,“ sdělil starosta Oldřich Petrášek.

Problémové ulice

Nejen na náměstí jsou problémy s nedostatkem parkovacích míst. Další lokalitou jsou například takzvané nové paneláky, tedy Hornická ulice. Majitelé aut zde často parkovali z obou stran silnice, takže zde byl velice problematický průjezd.

„V současné době je zde povoleno parkování pouze na jedné straně. Situace ve městě není úplně kritická, ale s přibývajícími auty se zhoršuje,“ pokračoval starosta. Další ulice, kde řidiči hodně parkují, jsou například Václavská či 9. května.

V problematické Gregorově ulici, která byla díky mnoha stojícím vozidlům často nepřehledná, zvýšili policisté své kontroly a společně s městskou policíí monitorují tuto oblast. O výsledcích kontrol by měli informovat zastupitele na nadcházejícím zasedání.

Nová místa

Podle slov Oldřicha Petráška by se dalo ještě několik nových parkovacích míst vytvořit u kulturního domu. „Do nového územního plánu bychom samozřejmě chtěli nějaká další místa zařadit,“ doplnil starosta.

Dříve se také uvažovalo o stavbě garáží v areálu bývalého zemědělského družstva. „V současné době o takové výstavbě neuvažujeme. Nechtěli jsme na tomto místě povolit nějakou divokou stavbu, aby byla každá garáž jiná. Když jsme uvažovali o řadových garážích, nebyl o ně zájem, a tak jsme od toho upustili,“ vysvětlil Oldřich Petrášek.

Permanentky

Nově se nyní vyskytl také problém s parkováním před radnicí. Zde mohou parkovat majitelé permanentek. Na radě však padlo upozornění, že jejich počet již převyšuje kapacitu parkoviště a přestávají tak plnit svůj účel. „Další permanentky už vydávat nebudeme, i když o ně bylo žádáno,“ uzavřel starosta.