Bez ohledu na to, zda jde o kroky oprávněné či nikoli, nadělal poměrně dost rozruchu i způsob, jakým bylo rozhodnutí učiněno. Výkonný výbor NP Šumava totiž v poměru 7:1 výslednou variantu zamítl a na tiskové konferenci se novináři a následně od nich pak starostové dozvěděli, že v případě nedohody na jednání Rady Parku, která se sejde 10. června, bude věc předložena ministerstvu, které vše téměř jistě posvětí.

Nechtějí ničit

„O výsledku jsem se dozvěděla od médií, která volala po skončení tiskovky. Musím říci, že výsledek jednoznačně nebere v potaz předchozí jednání a výklad slova kompromis si rozhodně představuji jinak. Park zcela nedemokraticky rozhodl a starosty postavil před hotovou věc,“ komentovala styl rozhodování volarská starostka Martina Pospíšilová.

Více v tištěném vydání ve čtvrtek 22. května 2008.

Jaroslav Pulkrábek