O zveřejněné zakázky transparentně usiluje v minitendrech na 210 firem, z nichž 80 % je regionálních. Bez ohledu na jejich velikost tak vedle sebe stojí drobný živnostník i velká firma. Aby všichni tito podnikatelé bez rozdílu svého obratu dosáhli rovnocenně na zakázky, připravila jim Správa již při zahájení celého projektu, v lednu 2010 (uzavírání rámcové smlouvy), elektronického průvodce, který jim vygeneroval příslušné potřebné dokumenty podle zákona o veřejných zakázkách tak, aby nebyli z formálně přísných zákonných důvodů v zadávacím řízení vyřazeni. Projekt minitendrů na sebe váže i nová přísná pravidla pro vlastní kontrolu průběhu plnění lesnické činnosti, kterou provádí zaměstnanci Správy.

„Jakkoliv je bez diskusí, že zveřejnění průběhu celé zakázky na internetu, je základem transparentnosti, jde vlastně pouze o první krok. Druhým a následným krokem musí být kontrola oprávněnosti vynakládaných finančních prostředků,“ říká František Krejčí, ředitel Správy NP a CHKO Šumava.
„Všechny orgány veřejné správy by se měly k vynakládaným financím chovat s péčí řádného hospodáře, proto i my prostřednictvím systému LesIS - kontrolujeme a monitorujeme průběh zakázky, nejen již od samotného vzniku tzv. provozní potřeby, ale zejména v jejím průběhu a před vyplacením finančních prostředků za službu dodavateli. Finanční kontrola, tak nepředstavuje v organizaci prázdný formální pojem, ale je alfou a omegou finančního řízení v lesnických činnostech,“ doplňuje František Krejčí.

Kromě finančně-provozního řízení však software LesIS obsahuje řadu důležitých evidencí pro zvládnutí současné kůrovcové kalamity a všech navazujících činností. Svým rozsahem jde o celorepublikově jedinečný produkt v oblasti lesnictví, dokonce na evropské úrovni nemá jeho využití, ve spojení s mobilními zařízení s GPS, konkurenci.

„Rozvoj systému LesIS a transparentní zadávání a řízení veřejných financí i v ostatních oblastech hospodaření Správy NP a CHKO Šumava, jsou pro nás prioritou,“ dodává na závěr ředitel Správy NP a CHKO Šumava, František Krejčí.

Tomáš Fait