Bylo patrné, že názory paní ministryně svojí příznivostí pro šumavský region výrazně vybočují z předchozí přezíravé a arogantní politiky ministerstva životního prostřední, což se na tomto jednání zřetelně nelíbilo většině přítomných zástupců ministerstva životního prostředí.
„Vítáme vstřícný krok paní ministryně k řešení platnosti návštěvního řádu NP Šumava jeho prodloužením do 30. dubna příštího roku. V následných jednáních k přípravě nového dokumentu však nesmí být přitvrzeny limity složitě dohodnuté pro současně platný návštěvní řád,“ říká předseda Svazu obcí NP Šumava Jiří Hůlka.
Ke zprávě o způsobech řešení kůrovcové kalamity konstatujme, že je nutné nasadit všechny prostředky k zastavení kůrovcové kalamity. Kácení suchých souší již význam nemá, ale je nezbytně nutné aktivně vyhledávat čerstvě napadené stromy a asanovat je.
Svaz obcí NP Šumava bere na vědomí informace orgánů státní ochrany přírody o aktivitách v rámci projektu tzv. Bezpečné Šumavy. Nová technika by měla přispět ke snížení rizika plynoucího z lesních požárů, hlavně v lokalitách s nahromaděnou odumřelou dřevní hmotou. Svaz obcí považuje jednání ve Zdíkově za konstruktivní. Po dlouhé době jsme cítili zájem o hledání řešení. Připravenost paní ministryně k řešení dlouhodobých problémů se vztahem k Šumavě, jako je např. schválení Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, může znamenat blýskání na lepší časy.
„I přes prvotní pozitivní signály budeme velmi citlivě vnímat případné pokračování pro obce a jejich obyvatele nepřijatelných aktivit Správy NPŠ. Pro takové situace jsme však stále připraveni k podání žaloby pro porušování zákonů při správě Národního parku Šumava,“ uzavřel.

JIŘÍ HŮLKA
předseda svazu obcí v NP Šumava