Tato akce je součástí nejen letních programů pro veřejnost, ale také oslav 55. výročí Dětského domova v Kašperských Horách. Na čtvrtek 8. září připravilo pro své návštěvníky IS a SEV Kašperské Hory zábavný program s názvem „Vítejte po prázdninách“.

Během akce, která začíná ve 13 hodin, si děti i dospělí mohou ověřit svoji šikovnost a zdatnost na Stezce zručnosti. Referentky IS připravily pro všechny účastníky různé sportovní a pohybové aktivity s environmentální tematikou, jako je například chůze na chůdách či špalíkách, společné lyže, hry s názvem bobří ocásky a šoupaná.

Koho bude zajímat spíše tvořivá dílna, může si zde vyrobit ruční papír nebo si ozdobí plátěnou tašku ubrouskovou technikou či malováním textilními barvami.
„V další části programu si mohou návštěvníci vyzkoušet například zpracování ovčí vlny plstěním za mokra a za sucha pomocí plstící jehly, anebo si vyrobí z přírodních materiálů obrázky, které ozdobí ubrouskovou technikou. Děti bude jistě bavit malování dřevěných zvířátek,“ doplnila referentka IS Milada Janošíková. Cena programu, jehož předpokládaný konec bude v 18 hodin, je 20 korun.

JANA ZVETTLEROVÁ
Správa NP a CHKO Šumava