Pro hosty NP Šumava, kteří se chtějí dozvědět více informací o chovu pstruha obecného a dalších původních druhů ryb, kterými jsou lipan podhorní, mník jednovousý, vranka obecná a střevle potoční, pořádáme již třetím rokem prohlídky rybí líhně v Borových Ladech. Naši pracovníci doplní prohlídky a exkurze odborným výkladem - například o tom, že Správa Národního parku a CHKO Šumava je od roku 2009 zařazena do Národního programu jako vlastník genetického zdroje zvířat – chov původní „šumavské“ populace pstruha obecného – forma potoční (Salmo trutta). „V roce 2009 realizovala rybí líheň 15 odborných exkurzí, kterých se zúčastnilo 350 osob, a 14 prohlídek pro veřejnost za účasti 598 osob. Velký zájem o tyto prohlídky potvrzují také čísla z loňského roku, kdy se uskutečnilo 25 prohlídek pro veřejnost, kterých se zúčastnilo rekordních 1023 osob a 13 odborných exkurzí, na nichž bylo přítomno 227 osob,“ sdělil vedoucí rybí líhně Josef Šperl. První prohlídka v tomto roce se uskuteční v úterý 11. ledna, a to od 10 do 11 hodin. Další termíny prohlídek jsou pak každé druhé úterý v měsíci (bližší informace na http://www.npsumava.cz/cz/1189/sekce/prehled-akci/) v již uvedený čas. Zájemci o prohlídky pro veřejnost se schází v daný termín v 10.00 hodin na parkovišti u konzumu v Borových Ladech. Odborné exkurze je však nutné předem objednat na telefonním čísle: 731 530 238. JANA ZVETTLEROVÁ Správa NP a CHKO Šumava