Radnice před časem nabídla k prodeji několik pozemků určených pro stavbu rodinných domků.
Jak se dalo předpokládat, je o ně poměrně značný zájem. Jedná se o parcely v Bavorovské ulici, nedaleko panelových domů. „Dva pozemky jsme již prodali. Prodej dalších dvou bude schvalovat zastupitelstvo na dalším zasedání,“ informoval starosta města Oldřich Petrášek.
Ten dále sdělil, že část pozemků je stále ještě volná. Mělo by se jednat zřejmě o další dvě parcely. „Můžeme předpokládat, že v Bavorovské ulici vyroste asi šest rodinných domů,“ pokračoval starosta.
Majitelé pozemků si veškeré věci okolo stavby budou zajišťovat sami. Jinak ulicí již například vede plyn.
Město nyní v Bavorovské připravuje stavbu výtlačného kanálu. „Již jsme žádali o dotaci na tuto akci. Bohužel nám byla zamítnuta, ale budeme žádat znovu,“ konstatoval Oldřich Petrášek. Přesný termín stavby nelze s přesností určit. Se získáváním dotací z Evropské unie je to v letošním roce zatím dost problematické.
Pozemky v Bavorovské ulici jsou v současné době poslední, které může měst nabídnout pro stavbu domů. Dále bude potřeba nový územní plán. Na tom již radnice pracuje, ale i zde bude důležité to, kolik se podař získat financí z dotací. Nový územní plán je velmi nákladná záležitost.