„Jedná se o silnici z Buku na Vícemily, průtahem obce, silnici okolo kapličky, u bytovek a mimo jiné i lesní cestu ke koupališti,“ upřesnil starosta obce Antonín Mráz. Aby obec nemusela hradit opravu z vlastních zdrojů, podala žádost o dotaci z programu rozvoje venkova. Na jaře se v obci dozvědí, zda byli v žádosti úspěšní.