Odbor komunálních služeb a dopravy MěÚ Prachatice vyhověl žádosti Tepelného hospodářství a úplnou uzavírku ulice prodloužil až do 28. května. Uzavírka se týká úseku od křižovatky s ulicí Družstevní až k domu č. p. 53. Důvodem prodloužení termínu úplné uzavírky místní komunikace jsou nečekané technické komplikace spojené s opravou horkovodního potrubí a rozšíření výkopových prací.