Ten tak obvykle končí v kanalizaci, kde ale může nadělat pořádnou neplechu tím, že potrubí ucpe. Tuky se navíc v kanalizaci částečně rozkládají a následně přispívají k rychlejší korozi stěn kanálů a potrubí. Při čištění vody v čističce odpadních vod se sice odseparuje, tento postup je ale spojen s vyššími náklady.

Potravinářské tuky mohou v kanalizaci způsobovat závažné problémy. Lidé je do dřezů či toaletních míst vylévají běžně, je to často z neznalosti. Ti, kteří takto postupují, mohou poškodit nejen majetek obce, ale mohou způsobit i ucpání vlastní přípojky. V tom případě si náklady spojené s odstraněním závady hradí sami,“ varovala před nedbalostí vedoucí útvaru marketingu a komunikace společnosti ČEVAK, která provozuje síť kanalizací i v Prachaticích, kde je v současné době možné zbavit se použitých kuchyňských tuků ve sběrném dvoře. Realita je ovšem taková, že do sběrného dvora lidé odvážejí technický olej používaný například při provozu automobilů, zástupy s kanystry kuchyňského oleje se ale do sběrného dvora rozhodně nehrnou. „Určitě bychom uvítali, kdyby se lidé naučili oleje zbavovat ještě jiným způsobem,“ konstatoval vedoucí provozu prachatické čistírny odpadních vod Jan Fafejta. Na Českobudějovicku již takovou možnost mají.

S nenáročným způsobem, jak se s použitými kuchyňskými oleji vypořádat, přišly v nedávné době některé obce, které nechaly nainstalovat k ostatním kontejnerům na tříděný odpad také kontejner, do kterého mohou obyvatelé vyhazovat oleje použité v kuchyni. Veškerý servis kontejnerů, ale i odvoz a následnou likvidaci provádí přitom bezplatně českobudějovická firma Eko–PF, která se zabývá biologickou likvidací odpadů. Ta v současné době jedná i s krajským magistrátem, v brzké době by tak mohly být kontejnery na použitý kuchyňský tuk nainstalovány i na některých českobudějovických sídlištích. Podle ředitele společnosti Karla Fouska by přitom neměl být problém se zaváděním těchto kontejnerů ani na Prachaticku.

„Kdyby byl zájem, rozhodně bychom se tomu nebránili. Službu poskytujeme bezplatně, na požádání dodáme potřebně označené kontejnery a zajistíme jejich servis, v praxi to potom funguje tak, že máme dohodu s technickou firmou, ta zajišťuje svoz tohoto odpadu na nějaké centrální stanoviště, odkud ho potom odvezeme a zlikvidujeme,“ vysvětloval ředitel společnosti Eko–PF Karel Fousek.

„Je to pro nás samozřejmě podnět, kterým se budeme zabývat. Nevím ale, s jakým zájmem by se podobná iniciativa setkala, stejně jako nevím, jakým způsobem jsou kontejnery zajištěny proti případnému úniku oleje do okolí,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Prachaticích Marie Peřinková.

Podle Karla Fouska se technologie kontejnerů neustále vyvíjejí a zabezpečení by mělo být v současné době takové, že by únik oleje z kontejnerů hrozit neměl. „V současné době jsou již k dispozici takové kontejnery, které jsou uzamčené a mají jen jeden, zhruba dvaceticentimetrový otvor, kterým se lahev z olejem vhazuje dovnitř. Systém je tak zabezpečen dvakrát, jednou je to PET lahev s olejem, podruhé pevně uzavřený kontejner. Vandalům samozřejmě zabránit nelze, pokud ale lidé nebudou olej uzavírat do skleněných lahví, olej by unikat neměl,“ vysvětloval bezpečnost kontejnerů Karel Fousek.

Ten také uznává, že lití oleje do kanalizace je zcela běžnou praxí a separování kuchyňských tuků se obyvatelé musejí naučit. Pro zavádění kontejnerů v Českých Budějovicích má proto firma připravenou kampaň, která by uvědomění obyvatel měla podpořit. „Na podporu této akce chceme obyvatelům sídlišť rozdávat trychtýře, pomocí nichž budou moci tuk do lahví přelévat,“ vysvětloval Karel Fousek závěrem.

Je tedy možné, že s podobnou akcí se v budoucnu setkají i obyvatelé Prachatic. „Určitě by to stálo za vyzkoušení, pomohlo by nám to,“ reagoval na možnost zavádění kontejnerů vedoucí prachatické ČOV Jan Fafejta.