„Nájemce kulturního domu nemohl provozovat činnost restauračního zařízení, protože v červenci byla majitelem sousední nemovitosti záměrně přerušena kanalizace,“ řekl starosta města Robert Klesner. Vzhledem k tomu, že se nájemce podílel na opravě kanalizace a bude provádět v domě úpravy, pět tisíc korun mu radní prominuli.