Alespoň to tvrdí vedení města Prachatice. Už od roku 2007 ale lidé ve městě platí nejvyšší částku, kterou zákon umožňuje. Stejnou částku platí ještě obyvatelé čtyř bývalých okresních měst na jihu Čech. Kromě Prachatic pět set korun platí také v Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci a v Táboře. „Náklady na odpadové hospodářství dotujeme z rozpočtu. Jen za loňský rok byl prodělek celého systému zhruba tři miliony korun,“ řekl starosta města Martin Malý.
Přitom ale město dostává za třídění odpadu příspěvek od společnosti Ekokom. Loni to bylo více než 1,2 milionu korun. Za to, že část odpadků nekončí na skládce, ale město šetří i na skládkovém. Tato částka je zhruba dalších půl milionu korun. „Nejvyšší náklady z celého systému je právě svoz odpadu to je asi 1,8 milionu korun,“ řekla vedoucí odboru životního prostředí Marie Peřinková. V této částce ovšem podle jejích slov nejsou zahrnuty peníze na nákup a opravu nádob nebo na budování nových přístřešků pro kontejnery. „Investovat musíme, a tyhle peníze jdou právě z rozpočtu,“ potvrdila.
U v loňském roce ale město zahájilo úsporný trend. „Vinou toho jsme dále nerozšiřovali nová místa pro kontejnery. Navíc byl ještě ve vytipovaných lokalitách omezen svoz papíru a plastu,“ upřesnil místostarosta Robert Zeman. Lepší to prý nebude ani v letošním roce.
I tak je ale v rozpočtu na odpadové hospodářství pro letošní rok o sto tisíc více než loni. Pro se počítá alespoň s posílením svozu plných nádob. „Dvacet tisíc, které byly v rozpočtu na loňský rok, nestačily ani na nákup nových nádob a popelnic na komunální odpad,“ dodal Malý.
Jedinou loňskou novinkou, která ovšem město nic nestála, bylo pět červených kontejnerů na elektroodpad. „Jsou zdarma a o jejich svoz se stará firma Asekol. Ani to nás nic nestojí. Tento odpad je hrazen z recyklačních poplatků při nákupu nových spotřebičů,“ vysvětlila Marie Peřinková.

Prachatický odpad v řeči čísel:
Ve sběrném dvoře v Mlýnské ulici bylo v loňském roce sebráno 64 tun televizorů, video a audio zařízení a 12,5 tun chladniček a mrazáků, 11 tun pneumatik a 5,55 tuny ostatních nebezpečných odpadů. Do velkoobjemových kontejnerů občané odložili celkem 443 tun objemných odpadů a 120 t stavební suti. Celková výtěžnost vybraného použitého elektrozařízení byla 6,66 kg na jednoho obyvatele, požadovanou hranici 4 kg město bez problémů splnilo a získalo roční odměnu ve výši 22 818 Kč.
V rámci úsporných opatření byla v zimním období , od listopadu do dubna zrušena nedělní otevírací doba.
Celkově je ve městě a okolních osadách využíváno pro svoz domovních odpadů od občanů cca 1390 ks popelnic. Ve městě je 122 stanovišť s 213 kontejnery, přičemž 99 kontejnerů na sídlišti se vyváží dvakrát týdně.
Zdroj: Městský úřad Prachatice