Každý z úředníků má ze zákona povinnost každoročně se sebevzdělávat. Zelené úřadování bylo spojením příjemného s užitečným.
Školení Zelené úřadování proběhlo v rámci projektu Environmentální řízení se zaměřením na energetický management. Nechyběly ani příklady dobré praxe například z města Chrudim zavádění systému EMAS.

EMAS znamená systém řízení chodu úřadu z hlediska ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Zdravé město Prachatice vstupuje do třetího roku aktivit v rámci členství Národní sítě Zdravých měst ČR. Přihlásilo se k principům Místní Agendy 21. Chce nově zavádět a stát se městem přátelským k životnímu prostředí. Sledovat zejména čtyři prioritní oblasti: odpadové hospodářství, emise do ovzduší – změna klimatu, řízení dopravy ve městě a zelené nakupování.

Na úřadu byla zavedena již regulace teploty v kancelářích, třídění odpadů, šetření elektrickou energií na schodištích.

Máte-li také náměty na úspory vedoucí k šetrnému zacházení s prostředím, pište na: zdravemesto@prachatice.cz

Hanka Rabenhauptová