Jde o finanční pomoc pro majitele pietních míst. Obce nemají dostatek financí a správa hřbitovů a péče o pomníky je odkládána do doby, až budou volné prostředky. „Cílem Grantového programu je umožnit drobné opravy a úpravy související s provozem a správou veřejných pohřebišť, dále ulehčit obcím možnost péče o válečné hroby a pietní místa,“ upřesnila mluvčí jihočeského Krajského úřadu v Českých Budějovicích Kateřina Koželuhová. O peníze mohou požádat jak jihočeská města a obce, tak i registrované církve. Peníze z programu jsou podle slov Koželuhové určeny na drobné opravy například hřbitovních zdí, márnic či kolumbárií. „Obce však mohou opravit také písma na pomnících připomínající oběti světových válek, opravy zápatí pomníků, čistění a úpravu okolí pomníků či případnou prevenci ochrany proti vandalům výrobou pryskyřičných desek místo měděných a další drobné práce,“ vysvětlila žadatelům. Kraj do programu vložil tři sta tisíc korun, které následně rozdělí mezi žadatele. „Přihlásit se o grant mohou všichni již nyní až do 15. dubna,“ dodala důležitý termín mluvčí s tím, že grantový program Úcta k předkům má urychlit možnost oprav na veřejných pohřebištích a údržbu válečných pomníků. Podmínkou žádosti je spoluúčast žadatele ve výši deset procent celkových nákladů. „Od kraje pak mohou žadatelé získat minimálně deset a maximálně třicet tisíc korun,“ upřesnila Kateřina Koželuhová.