Chtěli volat

Zdá se to možná jako malé číslo, ale není tomu tak. Praxe ukázala, že když šli lidé přímo okolo zraněného, projevili o něho zájem. Čím dále od něj byli, tím méně si figuranta všimli. „Každý, kdo se u mě zastavil, mi chtěl zavolat záchranku. Poskytnutí první pomoci vlastně nikdo nenabízel, ale to jsem očekával. Byl jsem při vědomí a ani jsem nekrvácel,“ vysvětlil figurant Martin Staněk.


Jak pomoci

Mnoho lidí vlastně ani neví, jak správně v takové chvíli postupovat. „Na začátku je vždy nutné zjistit, zda je postižený při vědomí. Pokud ano, tak se pokusit zjistit, co ho bolí, kde a podobně. Dále přivolat (i z mobilu) voláním na bezplatnou tísňovou linku 155 záchrannou službu, srozumitelně vysvětlit, kde se postižený nachází, a vyčkat s ním do příjezdu pomoci,“ informoval dispečer záchranné služby Miroslav Froněk.
Pokud je postižený v bezvědomí, ale dýchá a má funkční krevní oběh, to znamená zřetelně hmatatelný tep na krčních tepnách, je třeba uložit ho do stabilizované polohy s mírným záklonem hlavy a dál postupovat jako u člověka při vědomí.

Více v tištěném vydání v sobotu 1. března 2008.