„Této organizaci jsme ke konci minulého roku schválili, že na bývalém hřišti, které se nevyužívalo, vybuduje dráhu pro volnočasové aktivity mládeže,“ uvedla starostka městyse Marie Kabátová. V současné době není zařízení dokončeno. Tím, že má do areálu přístup v podstatě kdokoliv, může hrozit nebezpečí úrazu.

„Samozřejmě je snahou obce, aby měly děti místo ke sportování. Zvláště, když je ve Lhenicích pro tyto účely vhodný pozemek se zpevněnou asfaltovou plochou. Vedení městysu chce tímto upozorněním pouze předejít možným úrazům,“ doplnila starostka se slovy, že do budoucna plánují další investici pro různá zařízení na tomto pozemku.