„Na tyto byty není poskytována žádná dotace a náklady hradí v plné výši žadatelé,“ říká starosta obce Miroslav Roučka na nejčastější otázky místních.
Obec totiž v této záležitosti figuruje pouze v roli úvodního zprostředkovatele záměru. „Našim cílem je poskytnout pro tuto výstavbu velmi výhodně stavební pozemek tak, aby byly náklady na výstavbu tohoto domu a tím i bytů v něm co nejnižší. Je ale skutečností, že byty, které si budou zájemci kupovat do svého vlastnictví, musejí být v určitém současném standardu,“ upozornil starosta obce.

Více v tištěném vydání v sobotu 26. dubna 2008.