A jak při něm uvedl Jindřich Vaníček, správce majetku města, zastávky se sem přemístily z důvodu nových změn. Ty souvisí s uspořádáním rekonstruovaného chodníku na straně u zdejšího muzea. „K jejich trvalému přesunutí vedla myšlenka zvýšeného počtu parkovacích míst, která na náměstí chybí. Změna byla navíc povolena i všemi potřebnými orgány,“ informoval Jindřich Vaníček s tím, že nyní se ale objevily stížnosti. Autobusy, které na tomto místě nezastavují jen na nutné vystupování a nastupování cestujících, totiž blokují vjezd jednomu z obyvatel žijících právě na severozápadní straně města. „Už několikrát se mi stalo, že autobus stál na zastávce zamčený. Klidně i na dvacet minut jsem tak uvízl s autem před naším vjezdem a musel čekat, až řidič přijde a s autobusem odjede. A to je veliká komplikace, zvlášť když člověk někam chvátá,“ postěžoval si Jiří Zimmerhansl, který uvádí, že stejně jako jeho syn už raději parkuje na náměstí, kde ho takové komplikace nečekají. „Také je fakt, že pokud se někde nachází výjezd, nesmí tam parkovat auta. Natož autobus. Na změnu autobusových zastávek mě navíc předem ani nikdo neupozornil,“ uvedl. Blokování vjezdu ale není jediný problém, který se váže na nové umístěním zastávek. Jak se ukázalo, mnoho obyvatel z Netolic trápí i bezpečnost. Zastávky jsou při hlavní cestě totiž umístěné nedaleko přechodu a právě to je problém pro řidiče i chodce. Přecházející jsou za stojícími autobusy vidět až na poslední chvíli. Po zhruba hodinové debatě, při které se tak řešily varianty náhradních zastávek, ale zastupitelé prozatím nedošli k výsledku. „Náměstí nebylo stavěné pro zastávky. A to je ten problém, který opět vyvstal z reorganizace náměstí. Situace je jistě problémová, a tak bychom měli výhledově přemýšlet o umístění autobusového nádraží mimo toto historické místo,“ zhodnotil místostarosta Jiří Churáček, který se pro přechodové období, které může trvat i několik let, přiklonil k třetí variantě. „Přemístění všech zastávek na stranu k podloubí, kde by mohly vzniknout dva pruhy, mi přijde jako řešení nejméně bolestné a rozumné i co se týče bezpečnosti chodců,“ vyjádřil svůj názor Jiří Churáček. Zastupitelé se ale na tomto neshodli z toho důvodu, že řešení vidí ještě ve dvou dalších variantách. Otázka autobusových zastávek tak zůstane otevřená nejméně do dalšího zastupitelstva. Do té doby se totiž tyto tři varianty mají podrobněji rozpracovat i co se cenové nabídky týče. „Samozřejmě, že k našemu rozhodnutí přispěje i fakt, že od konce tohoto měsíce přibudou ještě další autobusové spoje. A nevíme, co s dopravou udělají. Ty budou náhradou pro cestující, kteří dosud využívali železniční dopravu,“ informoval o další změně, která pro cestující zanedlouho nastane starosta Oldřich Petrášek. Čekat na rozhodnutí zastupitelstva, které by mělo jednat zhruba za měsíc, ale Jiří Zimmerhansl nehodlá. „I včera ráno u mého vjezdu stál autobus. Kdybych nestál autem na parkovišti na náměstí, opět bych musel čekat, než odjede. Rozhodně tak nebudu čekat, až zastupitelé ve věci rozhodnou. Obrátím se na policii, tedy toho, kdo přemístění autobusových zastávek schválil, a budu požadovat přehodnocení vzniklé situace,“ s nadějí na nápravu doplnil Jiří Zimmerhansl.