Zasedání zastupitelstva většinu místních nezajímají a nemají ani chuť se jich zúčastňovat. Stejný nezájem je i v případě otázky, koho by si přáli mít za starostu. „Moderní je v poslední době věta, že na nic nejsou peníze. Obec nemá peníze ani na zdravotní sestru, která by ošetřila staré lidi doma, jako to bylo dříve. Kdo bude starostou, to je mi jedno,“ řekl včera jeden z obyvatel Nové Pece.

„Na jednání zastupitelstva nechodím. Kdo bude zvolen starostou mě sice zajímá, ale vyjadřovat se k tomu dále nechci. Zastupitelé se snaží vést obec a udělat něco pro její rozvoj, to je bezpochyby. Čemu ale nerozumím, je neobvyklé střídání starostů,“ tvrdí Amálie Skoumalová z Nové Pece.

Někteří obyvatelé se pozastavují nad tím, že vedení obce nehledí dopředu. Zajímá se prý stále o stejné věci. „Když přijdu na zasedání, na řadě je jako první lanovka, pak stezky, rozvoj turistiky, dluhy obce a prodej pozemků. Starých lidí se tu nikdo neptá, co jim v obci chybí. Kdo bude starostou, mě moc nezajímá,“ řekla další obyvatelka.

„Je zde plánovaný dům pro seniory, realizace je ale ve hvězdách. Po bývalém starostovi Jelenovi tu zůstaly dva činžovní domy a například i vodovod. Teď se tu nic neděje a zastupitelé házejí vinu jeden na druhého,“ řekla další obyvatelka Nové Pece.