„Vím, že jsme zatím pouze dva kandidáti. Není totiž moc lidí, kteří by měli o vedení obce zájem,“ říká místostarostka Věra Lavičková.

Podle její slov jsou zastupitelé zbytečně atakováni a kritizováni téměř za vše, co navrhnou či s jakým nápadem na jednání přijdou, jedním z členů zastupitelstva. „Všichni zastupitelé, tedy kromě jednoho, nemají zásadní připomínky k průběhu jednání zastupitelstva a ani si nestěžují, že by včas anebo vůbec nedostali podklady k jednání,“ vyvrací místostarostka tvrzení, že se prý běžné stává to, že zastupitelstvo je na svých jednáních nepřipraveno a nemá potřebné podklady, které se na zasedání probíhají a schvalují. „Každý ze zastupitelů dostává pozvánku na jednotlivá zasedání sedm dní dopředu. Může si samozřejmě vyžádat i všechny potřebné podklady, na to má každý nárok,“ konstatovala Věra Lavičková.

Podle jejích slov však zastupitel Pavel Štětina tuto možnost nikdy nevyužil.

V případě, že místo obsadí Pavel Štětina, je prý možné, že někteří současný zastupitelé už nebudou dál chtít zastávat jejich funkci. K tomuto tvrzení se přiklání právě i Věra Lavičková.