Jako hlavní rozhodčí byl delegován zkušený Vladimír Velek a jako rozhodčí člen kynologické komise Pavel Friedek a vypomohl i dlouholetý kynolog Tomáš Mügel. Jako veterinární dozor byl přítomen Zbyněk Diviš z Vodňan. Kynologickou akci zahájil předseda kynologické komise František Hodina, poté vystoupil předseda OMS Ivan Štětina a za MS Strunkovice nad Blanicí ředitel zkoušek a myslivecký hospodář František Šnajdr. Poté si již vše organizoval vrchní rozhodčí. Na zahájení a na konec kynologické akce slavnostní fanfáry opět zatroubil Theodor Pártl.

Ke zkouškám se přihlásilo celkem 13 psovodů se svými psy, z toho 7 jezevčíků, 3 jagteriéři a 3 foxteriéři hladkosrstí. Při závěrečném hodnocení bylo vyhlášeno, že všech 13 pejsků obstálo. Na prvém místě se umístil Radovan Nůsek s jezevčíci Cirou od zámku Kratochvíle, neboť stanovenou trasu překonala za 13 vteřin a měla plný počet bodů 84. Výměnu lišek a celkovou práci s nimi zajišťovali normistři Jaroslav Augsberger a Josef Krump. Během akce bylo paní Friedkovou s pomocníkem opět podáváno kvalitní a rychlé občerstvení, bez kterého si již účastníci tuto soutěž nedovedou představit.

Vítěz obdržel pohár a knihu s věnováním předsedy ČMMJ o. s. Okresního mysliveckého spolku Prachatice a další 2 věcné ceny. Všem, kteří se na hladkém průběhu zkoušek podíleli, patří poděkování. Docílené výsledky byly velmi dobré a jako pravidelně potvrzovaly kvalitní a bezchybné nácviky pod dohledem Pavla Friedka.

Jan Kandl