„Stává se, že nás žádají o snížení rychlosti starostové na místech, kde bychom ohrozili plynulost dopravy. Pro příklad, v Šumavských Hošticích rozděluje silnice část obce. Nemůžeme ale v tomto místě snižovat rychlost, protože je to silnice druhé třídy na Vimperk a zbytečně bychom tím zpomalovali dopravu,“ popisuje Václav Kalous.

O žádosti o snížení rychlosti nebo instalaci zpomalovacích prahů přemýšleli například starostové Nebahov nebo Hracholusk.

„Nebahovský starosta se zatím s tímto požadavkem neozval, ani starosta Hracholusk písemnou žádost na náš inspektorát nedoručil,“ poznamenal Václav Kalous.

Na jaře prachatický dopravní inspektorát zamítl žádost Husineckých. Ti žádali o posunutí dopravního značení začátku obce až k bývalému dětskému domovu. „Je to ale rovný úsek silnice, na kterém není nutné snižovat rychlost. Proto jsme žádost zamítli,“ odůvodnil dopravní inženýr.

„Zjišťovali jsme podmínky, za jakých by se snížení rychlosti u lesoparku ve Zdenicích mohlo udělat. Předpokládám, že by mohly být zpomalovací prahy nainstalovány už na jaře. Zatím ale sháním informace, s dopravním inspektorátem jsem ještě nejednal,“ uvedl starosta Nebahov František Mráz.

„Stále platí, že bychom snížení rychlosti na Oboře chtěli. Mám připravenou písemnou žádost, obyvatelé navíc požadují zrcadlo, které jsem do ní ještě doplnil,“ říká starosta Hracholusk Václav Vozábal.

Také Husinečtí se chtějí i přes první neúspěch dále snažit, aby získali povolení umístit zpomalovací prah k obytné zóně na komunikaci vedoucí na Vimperk. Stejně tak chtějí zpomalit rychlost řidičů u bývalé sklárny. „I když už nám byla jedna žádost zamítnuta, budeme se i nadále pokoušet, aby se jezdilo obcí pomaleji,“ dodal starosta města Husinec Robert Klesner.