Například chrobolští zastupitelé tak počátkem března schválili obecním lesům odepsat celkem čtyři nedobytné pohledávky z let 2002 a 2005 ve výši téměř 230 tisíc korun. Soud totiž uznal, že majitelé firem, které lesům dluží, nemají žádný majetek pro krytí pohledávky, a ty jsou tudíž nevymahatelné.