Přednášející Dr. Mágr a Mgr. Fencl ve zcela přeplněném Radničním sále připravili pro seniory a nejen pro ně nádhernou a zajímavou foto vycházku do historie Prachatic. Mírné šuškání přítomných v sále bylo důkazem toho, jak si všichni oživovali paměť z předkládaných záběrů. Pro většinu diváků měla přednáška kouzlo vzpomínek a někteří rodáci objevili krásy, malebnost a nostalgii starých a zmizelých Prachatic. Z dobových fotografií jako byl Kadlův mlýn, Lázně sv. Markéty, Štěpánčin park, Horní ulice a dalších dnes již zmizelých domů a ulic na nás dýchl příjemný závan starých časů.

Někteří senioři přinesli staré rodinné klenoty v podobě fotografií k identifikaci, které velice zaujaly nejen diváky, ale i Mgr Fencla. Toho totiž upoutaly rodinné fotografie Věry Draslarové. „Šli jsme proti času a přitom jsme zjistili, že nám paměť velice dobře slouží,“ řekl jeden účastník přednášky. „A je jen škoda, že se památkářům nepodařilo v sedmdesátých letech zachovat některé ze zajímavých staveb,“ dodal.