„Samozřejmě, že mohou všechny obce bojovat s nezaměstnaností ať už ji mají vysokou, či nižší. Především by se měly zasazovat o vytváření volných pracovních míst, mimo jiné i podporou jiným subjektům, tedy například podnikatelům a podobně. Mají ale také možnost pomoci nezaměstnaným a nakonec i sobě veřejně prospěšnými pracemi,“ poznamenal Martin Řehka.

Nejvyšší míru nezaměstnanosti měla na konci měsíce července obec Zabrdí, když nezaměstnaní zde byli čtyři obyvatelé z dvaadvaceti aktivních.