Veřejná sbírka byla zahájena v Prachaticích již v roce 2005 a stále trvá.
„Místa jsou ve městě dvě a uvažujeme o třetím. Účelem získání finančních prostředků je podpora nevidomých a těžce zrakově postižených, zejména v oblasti prostorové orientace a zvýšení úrovně mobility těžce zrakově a kombinovaně postižených občanů, na zlepšení předpokladů jejich zaměstnanosti a poskytování služeb těžce zrakově a kombinovaně postižených v oblasti rehabilitace, rekvalifikace, na kompenzační pomůcky a další,“ informovala místostarostka Hanka Rabenhauptová.
Sbírka je povolena do 10. prosince letošního roku.
„Takže každý, kdo má zájem podpořit výše uvedené činnosti, může vhodit jakouko–li částku do maket psů na daných místech,“ dodala Hanka Rabenhauptová.