Na jednání tak vystoupil zástupce Českých drah Pavel Kosmata, který všem přísedícím potvrdil, s jakými kroky by město mělo začít a vysvětlil, jaké možnosti by v budoucnu provozování netolické dráhy mohlo mít. Pro jednání zastupitelstva byl totiž připraven návrh na žádost, kterou by se prokázal veřejný zájem o zachování netolické dráhy a její možný převod do vlastnictví města. Město by se také tímto dopisem dostalo na pomyslný přední žebříček případných budoucích žadatelů. I tak se ale v řadách zastupitelů našli tací, kterým žádost přišla předčasná, ba v současné době zbytečná. Stranou ale nezůstaly ani dotazy týkající se finančních nákladů, které by převodem mohly pro město vzniknout. Debata o tomto prvním kroku ze strany města trvala více než hodinu. Za tu dobu bylo současným zastupitelům a všem přísedícím z řad obyvatel vysvětleno i jak je to s vlastnictvím a samotným provozováním. Zdůraznilo se ale také, proč je důležité poslat žádost v současné době. „Nejenom od zástupce Českých drah, ale také občanského sdružení Netolická dráha nám na jednání zastupitelstva bylo doporučeno poslat dopis v plném znění, tedy i s žádostí o převod, co nejdříve. Jde totiž o pokus, jak zabránit zrušení dráhy jako takové,“ informoval starosta Oldřich Petrášek, který upřesňuje, že při jednání došlo také k názoru vynechat převod a zaslat jen dopis, který by vyjadřoval zájem o zachování dráhy doplněný peticí. Tu podepsaly stovky příznivců této šumavské lokálky. „I přes to, že ne všichni jsme byli stejného názoru, odeslání žádosti jsme nakonec odhlasovali jedenácti hlasy,“ doplnil Petrášek.