V současné době má okolo deseti členů, kteří pocházejí především z železniční obce a z řad cestujících.
A i když jsou v menšině, řady Netolické dráhy dnes obohatili i velcí příznivci této šumavské lokálky. „Protože naše občanské sdružení vzniklo proto, aby propagovalo především železniční dopravu na trati Netolice – Dívčice, název se sám nabízel. Naší snahou také na počátku bylo zachránit tuto trať před jejím zrušením,“ vyprávěla členka občanského sdružení Jana Steinocherová, která dále uvádí, že během několika měsíců, kdy se o zrušení tratě rozhodovalo, také sdružení vyvolalo několik diskuzí nejen na netolickém zastupitelstvu, ale dalo i podnět k jednání s odborníky v oblasti drážní dopravy. „Chtěli jsme prostě vědět, jaké postupy se dají uplatnit, když je trať ohrožená a v jakých „vývojových etapách“ vůbec proces zastavení provozu na trati probíhá. A to, i když jsme nevěděli, zda se to povede, nebo ne,“ představila náplň sdružení.
Přes snahu všech zainteresovaných se netolickou dráhu ale nakonec nepodařilo zachránit, pravidelné spoje na ní byly k šestadvacátému únoru zrušené. I tak ale zůstává otázka nepravidelné dopravy otevřená, protože nějaký ten zájemce o provozování se už našel. „Takže uvidíme jak se situace ohledně této malé lokálky bude i nadále vyvíjet. Naše občanské sdružení bude samozřejmě vycházet vstříc všem snahám o její zprovoznění,“ ujistila Jana Steinocherová s tím, že jako občanské sdružení, které má právo žádat o granty, bude přispívat i finančně k propagaci tratě.
Šestadvacátý únor byl tak významným dnem nejenom pro členy, ale všechny, kteří si šumavskou lokálku oblíbili. Po téměř sto šestnácti letech přestala totiž Netolička jezdit. Sobotní den tak patřil rozloučení.
„Město přišlo s myšlenkou odpolední happeningové akce, vhodnější spíše pro rodiny. Ve vlaku se dokonce i čepovalo pivo a plně obsazenou soupravu ozdobily i smuteční věnce. Většina členů sdružení se tak této akci vůbec nebránila, a tak jsme se především k posledním spojům také připojili. Chtěli jsme se totiž rozloučit ve větším klidu a zamávat úplně poslednímu vlaku z Netolic. A popravdě mohu říct, že mnozí z nás neměli daleko k slzám,“ mluvila o pocitech milovníků železniční dopravy Jana Steinocherová.
A i když byl tak konec února pro mnohé přelomovým obdobím, úplný konec lokálky snad nenastane. Jak už Jana Steinocherová naznačila, provozovatel by se mohl najít, a tak podobným akcím snad konec není. „Dokonce by se příznivci sdružení Netolická dráha mohli brzy dočkat i našich webových stránek, na kterých se v současné době také pracuje,“ ujistila členka sdružení, která závěrem doplňuje, že právě na nich by se v budoucnu zájemci mohli dozvědět o všech připravovaných akcích.

Představujeme:Občanské sdružení Netolická dráha
– oficiálně začalo občanské sdružení fungovat 21. října loňského roku, a to za účelem propagovat veřejnou dopravu především na železniční trati Netolice – Dívčice.
– v současné době má občanské sdružení zhruba deset členů, ti pochází hlavně z železniční obce, členy jsou ale i někteří velcí příznivci této šumavské lokálky a cestující. Všechny skupiny se prolínají.
– nedávno se občanské sdružení přidalo také k akci Rozloučení s Netolickou lokálkou, která měla veliký ohlas nejen u Netolických. Železniční doprava na trati Netolice – Dívčice skončila sobotní jednadvacátou hodinou, a to bezmála po sto šestnácti letech.