Podporu město navíc získalo nejenom od zástupců Českých drah, ale i případných budoucích provozovatelů této lokálky. Příznivce lokálka nalezla i v občanském sdružení nesoucím stejný název, tedy Netolická dráha.
Proto se při prosincovém jednání většina zastupitelů shodla na zaslání žádosti o bezúplatný převod dráhy na město, čímž by se prokázal veřejný zájem o její zachování. A úsilí zastupitelů města se vyplatilo. „Už dříve se k nám dostaly informace, že o zrušení netolické dráhy je veliký zájem. A to se nám potvrdilo. Nedávno dorazil dopis z Drážního úřadu, který přerušil řízení o jejím zrušení. I přes odpor několika jedinců, kteří byli proti již zmíněné žádosti o převod, se ukázalo, že urychlená iniciativa zastupitelstva měla své opodstatnění,“ uvedl s přesvědčením starosta Netolic Oldřich Petrášek.
Žádost o zastavení drážní dopravy na regionální dráze Dívčice – Netolice obdržel úřad od právnické osoby Správy železniční dopravní cesty. „Dle vyjádření ale žádost neobsahovala důkazy, které by potvrzovaly její oprávněnost. Totiž nedokládá, že neexistuje žádný zájem dopravců o provozování drážní dopravy, čímž by zanikla přepravní potřeba,“ citoval ze zprávy Drážního úřadu starosta.
Podle jeho slov to pro příznivce této malé šumavské lokálky znamená malé vítězství. „Snahy o její zrušení byly doopravdy příliš rychlé. I když k přerušení pravidelné železniční dopravy zanedlouho dojde, stále existuje možnost, že by Netolička mohla být v budoucnu občas využívána. Například k nepravidelné, ale i jiné dopravě,“ ujistil netolický starosta Oldřich Petrášek.