Jednalo by se samozřejmě o finančně nákladnou akci, kterou by nebylo možné uskutečnit bez dotací. V současné době se zpracovávají podklady pro objednávku ověřovací studie.