„Já v tom mnoho pozitivního nevidím. Je jasné, že všichni místní prodejci potravin na tom budou mnohem hůře a přijdeme o zákazníky. Navíc v okolních městech je supermarketů dost a myslím, že ho tady zase tolik nepotřebujeme,“ řekl jeden z místních podnikatelů.

Naopak mnoho místních občanů by s tímto názorem nesouhlasilo a ve městě by supermarket uvítalo. Shodují se zejména na tom, že by měli na výběr z mnohem širšího sortimentu zboží.

V současné době se čeká na předložení plné moci a smlouvy o bankovní úschově finanční částky. Po předložení těchto dokumentů bude vyhotovena smlouva o smlouvě budoucí kupní. „Ve chvíli, kdy bude smlouva vyhotovena, bude svoláno zasedání zastupitelstva, aby se mohlo postupovat dále,“ informoval starosta Oldřich Petrášek.

Dříve než za dva roky však asi supermarket na Benýdkově stát nebude, obchodníci tedy zatím své zákazníky neztratí. Pokud budou další jednání úspěšně pokračovat a pozemek na stavbu marketu bude prodán, město by do své kasy získalo zhruba pět a půl milionu korun. Tato částka by byla velmi důležitou finanční injekcí do hubeného městského rozpočtu, ve kterém nezbývá na mnoho důležitých záležitostí.