„Je to krok, kterým bychom chtěli sjednotit danou lokalitu po již uskutečněném prodeji obecních bytů. Celkový estetický vzhled by měla oblast získat po provedené rekonstrukci chodníku a zateplení paneláků,“ nastínil plány v ulici 9. května starosta Oldřich Petrášek s tím, že úpravami by tak reagovali i na několik žádostí obyvatel paneláků, kteří si pokácení aleje přálo.
Obyvatele totiž trápí jejich velikost. „Devět borovic, které jsou v současné době přerostlé, zastiňuje některé byty. Proto bychom je chtěli nahradit nižšími dřevinami, ty by ještě navíc měly kvést po celé vegetační období,“ upřesnil Petrášek.
Své místo ale asi v budoucnu opustí i řada deseti jasanů ztepilých za kulturním domem. „Stromy tady byly vysazené ve druhé polovině dvacátého století. Stanoviště je ale pro tento druh dřeviny naprosto nevyhovující, a to především pro nedostatek vláhy a znečištěné ovzduší vlivem provozu a parkování aut,“ zdůvodnil starosta.
Stromy tak musejí být průběžně prořezávány. „To prozatím přispívá ke stabilizaci stavu. Vhodnější variantou by ale bylo zrekonstruovat oblast jako celek, protože i pravidelné prořezávání stojí městský rozpočet několik tisíc korun ročně,“ upřesnil Petrášek, který zároveň poukázal na to, že špatný stav stromů se musí vyřešit i z důvodu bezpečnosti procházejících lidí.
S tímto návrhem ale nebylo zastupitelstvo zcela spokojeno. Důležité je podle většiny názor všech obyvatel, kterých by se případná změna týkala. Proto byl nakonec návrh stažen s tím, že do příštího jednání musejí být právě tyto názory, nebo i případné připomínky, zjištěny.
Zda se tak obyvatelé přikloní k modernímu řešení, nebo budou zastávat původní podobu, bude jasné zhruba v září. Pokud by se obyvatelé paneláků k návrhu rady a odboru životního a hospodářského prostředí vyjádřili kladně, úpravy se pravděpodobně uskuteční ještě letos. „V rozpočtu jsme totiž měli vyhrazené peníze ve výši dvě stě padesáti tisíc korun na opravy lesních cest. Protože se tato akce přesouvá na další rok, úpravy by se hradily právě z těchto peněz,“ doplnil závěrem starosta.