V půl šesté se tak náměstí zaplnilo zvědavci, dětmi a všemi, kterépřilákala historická vojenská vozidla. Každý, kdo chtěl vědět, jak se ve vozidlech sedí, si to mohl vyzkoušet přímo na vlastní kůži. Přehlídku nejen vozidel, ale také vojenských uniforem si návštěvníci mohli vychutnat zhruba půl hodiny. Nebyl to ale jediný program, jež byl na pátek připravený.

Dokonce i vojenské techniky si mohli obyvatelé vychutnat ještě jednou, a to večer, kdy se slavnostně pokládali věnce u pomníku padlých před kostelemsvatého Václava.Následoval již tradiční lampionový průvod, který mířil k místu, kde se později spustil velký ohňostroj.