Stavba archeoparku se ale nelíbí mnoha místním obyvatelům, a tak ani nový projekt u nich nevyvolal vlnu nadšení „Možná, že z palisády, která je na Jáně, je hezký výhled, ale to je podle mě všechno. Je to zbytečné a já si myslím, že peníze by se rozhodně mohly investovat do něčeho, co by obyvatelům přineslo větší užitek,“ řekla Gabriela Žurková z Netolic.
Podobných názorů místních obyvatelů objevuje mnohem víc. „Kdyby se raději investovaly peníze například do kulturního domu, nemusel by skončit v tak dezolátním stavu, ve kterém je dnes. Jsou to vyhozené peníze a k tomu není místo zrovna bezpečné. Na domy, které se nacházejí pod palisádou padají kameny,“ přidal se jeden z netolických obyvatelů k názoru, že archeopark je v současné době nevyužitelný.


Podle slov Oldřicha Petráška má archeopark budoucnost, protože zájem o něm projevuje stále více lidí. „Myslím si, že v příštích letech bude město získávat i značnou část peněz z těchto kulturních záležitostí. Proto je ze všech sil podporujeme. K tomu se při archeologickém průzkumu objevily pozůstatky z kostela. A protože kostel leží na místě, kde jsme v původním plánu počítali s tím, že by se zde vybudovalo právě centrum pro zákazníky, posuneme ho,“ tvrdil starosta s tím, že úpravy archeoparku město nestojí téměř žádné peníze. Projekty jsou financovány ze zahraničních dotačních fondů.
Než město začne s novou stavbou, musí nejdříve vyřešit stav místní komunikace, po které se dnes může jezdit jen s velkou opatrností. „V posledních letech jsme ale bohužel dotaci na její opravu nezískali. Doufám, že se podaří a s rekonstrukcí začneme letos,“ dodal starosta.