Netolický starosta Oldřich Petrášek si je vědom možného nebezpečí a i když se v oblasti zatím nevyskytly žádné vážnější problémy, preventivně by se město chtělo o konkrétní lokality postarat. „Když jsme se dozvěděli o vyhlášení dotačního programu, oslovili jsme projektanta, který byl ochotný zpracovat projekt a zároveň i žádost o dotaci v požadovaném termínu,“ vysvětlil Petrášek s tím, že termín podání žádostí je stanoven na říjen letošního roku.

Podáním žádosti chce město také reagovat na připomínky občanů, kteří v daných oblastech žijí. „Už máme v ruce i znalecký posudek. Podle jeho závěrů se zároveň bude řídit i projektant, jež pro nás žádost zpracovává,“ upřesnil starosta.

Podle předběžných odhadů by zajištění celého masivu mělo vyjít na sedm milionů korun. „Nevíme, jestli dotaci vůbec získáme. Kdybychom uspěli, určitě bychom se na financování museli podílet. Proto je z finančních důvodů rekonstrukce možná až v příštím roce,“ doplnil závěrem Petrášek.