Zastupitelstvo města schválilo převod inženýrských sítí, o který žádala Agroturistika Netolice společně s místní tělovýchovnou jednotou. „Ti chtějí totiž na Podroužku vybudovat rekreační zónu, a tak již připravují projekt ke stavebnímu povolení. Vybudování vodovodní přípojky a splaškové kanalizace je tak potřeba k dalšímu postupu, protože stávající zařízení vede jen ke kempu,“ zdůvodnil starosta Netolic Oldřich Petrášek s tím, že po nutné rekonstrukci se opět dostanou do majetku města. Jejich údržba je podle slov starosty totiž náročná, a proto se nemůže dostat do nezkušených rukou.
Při rekonstrukci se ale také do budoucna počítá s rozšířením přístupové cesty, kde nebudou chybět výhybny, a veřejné osvětlení. „Současná přístupová cesta by určitě do budoucna nestačila, je příliš úzká a manévrování více aut je poměrně složité. Samozřejmě i veřejné osvětlení a dopravní výhybny by se později opět bezúplatně převedly na město,“ upřesnil starosta. Podle předběžných plánů se tak v samostatném areálu u místního autokempu objeví bungalovy, těch by mělo být zhruba šedesát.
Chybět by nemělo ani malé dětské hřiště. Vše je ale teprve na začátku, a tak si na výsledek turisté budou muset nějaký ten rok počkat. Budoucí provozovatelé se ještě musejí vypořádat s projektem a dalšími potřebnými náležitostmi.