Kromě devíti klasických dostihů s hlavní Velkou cenou Města Netolic zde stovky návštěvníků přihlížely za krásného počasí i výkonům jezdců při ukázkových dostizích westernových koní či koní neregistrovaných, které byly zpestřením už tak zajímavého programu.