Podle předsedkyně výboru Heleny Matějekové se podařilo najít dokonce 2,1 milionu korun. „Ovšem tyto peníze už jsou předem rozebrané na plánované akce,“ uvedla Matějeková. Peníze by měly být využity například na zajištění skalního masivu, nebo rekonstrukci vodovodu v Bavorovské ulici.
Letošní schválený rozpočet v Netolicích je v rekordní výši 74 milionů korun. Oproti minulým rokům je podle slov starosty Oldřicha Petráška téměř dvojnásobný, a to kvůli získaným dotacím. Jak dále uvedl, zafinancovat se ale bude muset i provoz sportovní haly. „Autokemp Podroužek, který má provozování sportovní haly na starosti, vykázal za minulý rok ztráty ve výši čtyři sta tisíc korun. Na tom se určitě podepsala nejenom ekonomická krize, ale také stoupající náklady na provoz. To vše dovršil malý počet turistů v loňském roce,“ shrnul Petrášek důvody ztráty. I když se projednávala varianta provozování sportovní haly městem, ekonomicky výhodnější bude již vzniklou ztrátu dofinancovat. „Rada společně s finančním výborem musí dopracovat smlouvu o dofinancování, a tu předložit zastupitelstvu,“ uvedl.

Po konečném sečtení tak z úspor nalezených finančním výborem zbylo necelých třicet tisíc korun. „Další rezervy bude třeba ještě najít, abychom měli na naše podíly k dalším dotacím, které se v průběhu roku podaří získat. Bude třeba porovnat i poplatky a například daně z nemovitostí s okolními městy, protože jsme často hluboko pod průměrem,“ upozornil Petrášek