Všechny tyto věci v celkové hodnotě sto pět tisíc korun byly nakoupeny v rámci první etapy výstavby archeoparku. Měly by tedy posloužit zejména k jeho presentaci. Například při přípravě filmu o vzniku archeoparku.