„Pokud jde odluhy spojené s městskými byty, jsou především na nájmech a službách,“ potvrdila Deníku Martina Chvostová z Městského úřadu ve Vimperku.

Dluhy narůstají

To se ovšem netýká pouze těch obyvatel, kteří před časem opustili byty bez toho, že by vyrovnali své závazky vůči městu a odcestovali neznámo kam. I když ti jsou pravděpodobně jedněmi z největších dlužníků. „Týká se to osmi rodin, u kterých dlužná částka v současnosti dosahuje zhruba 325 tisíc korun na nájemném a službách. K tomu je ale potřeba připočítat penále. To narůstá každým dnem a činí 2,5 promile z dlužné částky za každý den. někdy se tak stává, že právě poplatky z prodlení mnohonásobně převýší vlastní dlužnou částku,“ potvrdila dále Martina Chvostová.
Vedení města, které nyní očekává, že se zpět do bytů začnou rodiny z dlouhodobého pobytu mimo město, bude muset tuto situaci řešit. A nebude to vůbec jednoduché. Jak totiž Martina Chvostová dále uvedla, nájemníci, kteří zmizeli, nejenže neuhradili své dluhy, ale do bytů po nich se nastěhovali jiní nájemníci bez právního nároku k bytu a ti dále neplatí ani korunu. „Nejhorší je situace v domě číslo popisné 151, který je napojen na centrální dodávky tepla a teplé užitkové vody. Právě tady jsou největší dluhy. Na jednom bytě je to až 110 tisíc korun. nejmenší dluh tu činí 43 tisíc korun. Méně je to u druhého domu, kde je lokální topení, ale i tady se dlužné částky pohybují od 10 do 18 tisíc korun,“ doplnila Chvostová.

Město má sice jasná pravidla, jak se vyrovnat s neplatiči, přesto má do určité míry svázané ruce. „Už druhým rokem uplatňujeme proti neplatičům velmi tvrdá pravidla, která, musím říci, se městu vyplácí,“ řekl starosta Vimperka Pavel Dvořák. „Pokud někdo neplatí své závazky vůči městu čtvrt roku, začínáme úkony k ukončení nájemní smlouvy a případně podáváme návrh na soudní vyklizení bytu. Kromě toho jsme přešli na termínované nájemné a pak ukončujeme nájemní vztah při nezaplacení byť i jediného nájemného,“ potvrdil Dvořák.

Jde to pomalu

Ze strany města jsou dlužníci opakovaně upomínáni. To ale padne na úrodnou půdu jen u části z nich. Právě v případech, kdy nájemníci opustili byty bez toho, že by o tom vyrozuměli město, je další postup poměrně komplikovaný a především zdlouhavý. „Protože se tu nájemníci nezdržují, museli jsme nejprve požádat soud o přidělení opatrovníka, který pak jedná za nájemníky. Teprve pak můžeme podat žalobu o soudní vyklizení bytu a případné exekuční řízení. I když někteří nájemníci nejsou ve Vimperku téměř devět měsíců, teprve nyní je celá záležitost ve fázi, že se soudní spory chýlí ke konci,“ poznamenal starosta.

Jsou nepoučitelní

Ani opakované upomínání ale některé nájemníky prostě nezmění. Svědčí o tom i pravidelná usnesení rady města, kde se objevují i výpovědi z nájmů. Naposledy 5. října rozhodli radní ukončit dvě nájemní smlouvy kvůli dluhům na nájemném.