Pokaždé se jedná o problém, kdy lidé neplatí nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytů. Tento problém by mohli Volarští výrazně zmírnit privatizací části bytového fondu města, která je nyní v plném proudu. Lidé budou ve svých bytech a odpadne tak placení nájmů.