Vlastník nemocnice se rozhodl, že neprodlouží pětiletý mandát bývalému řediteli a bylo rozhodnuto, že představenstvo bude čtyřčlenné do doby, než bude dovolen pátý člen. Stát by se tak mělo do tří měsíců. Dosavadním řízením prachatické nemocnice byl pověřen Ing. Michal Čarvaš.
Prachatickému deníku poskytl současný ředitel prachatické nemocnice odpovědi na několik otázek týkající se aktuální situace a budoucnosti nemocnice.
Dá se předpokládat, že jako ekonom budete muset hledat rezervy. Jsou vůbec nějaké?
Samozřejmě jsou. Na některé jsme upozorňovali již v loňském roce a například došlo ke snížení počtu pracovníků na úseku úklidu. Určitě jsou rezervy v provozních činnostech, kde jsme schopni vyšší výkonnosti než té, která se realizuje jen pro potřeby nemocnice. Rezervy jsou i v nákupu léků a zdravotnického materiálu, ale to se řeší nejen na půdě jedné nemocnice, ale ve spolupráci s ostatními a s Jihočeskými nemocnicemi a. s.
Co vás čeká v nejbližší době?
Mojí prioritou pro nejbližší měsíce bude zlepšení komunikace uvnitř nemocnice a to jak mezi vedením a lékaři, tak i mezi nemocnicí směrem k pacientům a soukromým lékařům. Prioritně budu řešit investiční akce, které je třeba rozhýbat a řádně připravit. Nemocnice získala dotaci z OPŽP a budeme realizovat výměnu oken a zateplení budov nemocnice. Máme rozběhnutý projekt rekonstrukce chirurgie. Původní projekt, který byl podán do páté výzvy Regionálního operačního programu, nebyl doporučen k financování. Bylo již vypsáno výběrové řízení, které jsme zrušili. Projekt byl dva a půl roku starý a tak, jak byl podán na ROP, byl trochu jiný, než tak, jak ho chceme realizovat podle aktuálních požadavků. Proto jednáme s projektantem tak, abychom mohli na jaře vypsat nové výběrové řízení na veřejnou zakázku a přes léto projekt realizovat. V té době se stejně zavírá jedna stanice, takže by se provoz příliš nenarušil a lze to udělat prakticky za provozu. Výměna oken se dotkne kompletně celé lůžkové a ambulantní části areálu nemocnice. Dnes jsou vyměněna okna jen na velmi málo místech a stav je nevyhovující.
Když se rekonstruovalo interní oddělení a gynekologie, kromě starých oken zůstaly i staré radiátory. Ty ale ve vašem výčtu investic chybí?
To je věc, na kterou tehdy nebyly peníze a nepočítalo se s ní v projektu. Bude to záležitostí další etapy, ale zatím na to není ani projekt. Nevidím to tedy ani na letošní, ani na příští rok.
Sice o nutnosti víme, ale s ohledem na rozsáhlost takové investiční akce a dopadu na provoz je ji třeba dobře připravit. Nyní diskutujeme o výměně radiátorů v části chirurgie, což v původním rozpočtu a projektu nebylo, ale mělo by to hluboký smysl udělat v jedné akci.
Lze to, co máte v plánu, vyjádřit finančně?
Projekt zateplení a výměny oken je financován částečně z operačního programu životního prostředí, část kofinancuje Jihočeský kraj. Tento projekt, který je vyčíslen zhruba na 32 miliony korun, nebude stát nemocnici nic. Projekt chirurgie byl rozpočtován částkou zhruba 26 milionů korun s tím, že kraj na něj bude přispěl devíti miliony korun. Zbylou část by měla financovat nemocnice z vlastních zdrojů. S tím se počítalo, takže prostředky jsou vyčleněny a měli bychom to zvládnout i bez úvěru. Další investice se týká výměny 3 výtahů za 3 miliony Kč, kterou musíme udělat. Zde je již vybrán dodavatel a realizace bude v tomto měsíci a v první polovině listopadu. Z provozních důvodů budeme muset na kratší dobu přestěhovat i dětské oddělení, ale jinak se výměna výtahů uskuteční za provozu. Minulý týden se zahájila menší rekonstrukce na hemodialýze, kde se připravuje rozšíření počtu lůžek ze šesti na osm.
Bývalý ředitel nemocnice nezastíral, že jedním z problematických bodů je personální obsazení na některých odděleních. Navíc se nyní i na jihu Čech objevila akce lékařů, kteří upozorňují na finanční podmínky a zvažují svůj odchod do zahraničí, pakliže se nezlepší. Jak je na tom prachatická nemocnice?
Je to složité, ale cílem je stabilizace a udržení akutní medicíny. V současnosti jsou vypsána dvě výběrová řízení na pozici primáře, a to na gynekologii a na ARO. Úkolem staronového vedení nemocnice je získat lékaře a zajistit plynulý chod obou oddělení. Budu na toto téma hovořit nejen ze stávajícími lékaři, ale i se zástupci odborů.
Čas od času se po Prachaticích objeví zaručené informace, že to které oddělení končí a přebere je jiná nemocnice. Je předpoklad, že se bude v prachatické nemocnice tímto způsobem škrtat?
V současnosti určitě o podobných krocích neuvažujeme. Máme smlouvy s pojišťovnami a není důvod omezovat akutní péči, která zde je, naopak cílem je ji posílit. Nemocnice by měla například do budoucna zájem také posílit počet lůžek na LDN. Při rekonstrukci chirurgie, která se týká i patra, kde je LDN, bychom mohli získat několik lůžek navíc, čímž by se rozšířila LDN, což do budoucna má smysl. Počty těchto lůžek jsou obsazeny z téměř sta procent. Je to ale otázka rozšíření smluv s pojišťovnami, což momentálně není možné. Nicméně o rozšíření péče v tomto segmentu by prachatická nemocnice stála a mohla by ji nabídnout.
Jak to vypadá s dohodami o operativních ortopedických výkonech?
Tady už je dlouholetá snaha vedení nemocnice i vedení jihočeského kraje, aby v Prachaticích ortopedie zůstala zachována. V loňském roce se uskutečnila jednání na úrovni ředitele VZP, hejtmana Zimoly a náměstkyně hejtmana Stráské. Letos máme přislíbeno od VZP, že bychom měli mít i pro příští rok stejný počet výkonů totálních ortopedických náhrad, jako v letošním roce. Očekáváme to písemně potvrzené každý den.
Jaký je to počet?
Máme nasmlouváno šedesát výkonů od VZP a k tomu další od ostatních zdravotních pojišťoven, takže se pohybujeme kolem sta výkonů. V našich schopnostech je udělat takových výkonů kolem sto padesáti až sto sedmdesáti. Takže většinu výkonů jsme schopni udělat například za prvních šest měsíců, víc dělat kvůli smlouvám s VZP nejsme schopni provádět.
Není tedy možné, že byste nabídli volnou kapacitu pro výkony jiným nemocnicím?
Taková dohoda mezi jihočeskými nemocnicemi by samozřejmě možná byla, dokonce jsme o ní i předběžně uvažovali na půdě Jihočeských nemocnic, ale záleželo by i na vůli pojišťoven a v současné době není toto řešení reálně proveditelné.
Hovořil jste o personální stabilizaci, co je tedy prachatická nemocnice schopna nabídnout?
Máme k dispozici pro nové lékaře byty. Co se týká platového zařazení, je obdobné, jako v jiných nemocnicích, i když máme asi nejvyšší nástupní sazbu pro absolventy, abychom přilákali nové lékaře s perspektivou toho, že u nás zůstanou delší dobu. Narážíme ale na praktickou záležitost, že si mladí lékaři musejí odbýt takzvané kolečko po všech odděleních. To znamená, že v rámci toho nám odcházejí do ostatních nemocnic kvůli povinným stážím. Nicméně se snažíme, aby finanční ohodnocení bylo zajímavé.
A pokud jde o ostatní zdravotnický personál, je jeho počet dostatečný?
Myslím si, že v tuto chvíli ano, což se týká i zajištění provozu v nemocniční lékárně. Hlavní problém je s počtem lékařů, ale to není problém jen v prachatické nemocnici.
Dost se kritizuje přístup, kdy je pacient co nejrychleji přesunut z jedné nemocnice po výkonu do druhé?
To je otázkou jednotlivých diagnóz, nelze hodnotit takto paušálně. Záleží to na obsazenosti lůžek na jednotlivých odděleních a na tom, jaká péče je potřeba. V některých zařízeních má smysl jít v rámci nemocnice na jiné oddělení, které je specializované a může poskytnout pacientovi lepší péči nebo jej posunout blíže k domovu kvůli jednoduššímu kontaktu s rodinou.
Zkuste odhadnout, jak bude vypadat prachatická nemocnice za pět let, až vám případně skončí mandát?
Mělo by se podařit, aby byla nemocnice kompletně zateplená s vyměněnými okny, aby měla zrekonstruovaná oddělení, poskytovat pacientům větší komfort na lůžkách. Snaha je, abychom vedli i personál k tomu, aby pacienti jasně vnímali, že je o ně stoprocentně postaráno a aby se zlepšila i komunikace mezi zdravotnickým personálem a pacienty. Když už pacient musí do nemocnice, ať si vybere tu naši.