Ti rozhodli neodstoupit od uzavřené kupní smlouvy a současně se vzdali předkupního práva v případě, že současný majitel bude dům nabízet k dalšímu prodeji. Dům s číslem popisným 151 sice v květnu loňského roku na základě výběrového řízení a následného zapsání do katastru nemovitostí získala firma BK Styl zastoupená většinovým vlastníkem Petrem Klečkou, ovšem k faktickému převzetí majetku nikdy nedošlo. „Zjistili jsme určité nesrovnalosti, které nám nebyly známy v době, kdy jsme dům kupovali, proto jsme se rozhodli jej nepřevzít a chtěli jsme dům městu vrátit,“ vysvětlil znovu Petr Klečka. To se ale ani po opakovaných pokusech nepodařilo, a tak začátkem letošního roku nabídl Klečka jinou variantu řešení. K té přispěl nový zájemce o dům v Pasovské ulici, takže současný vlastník nabídl městu, aby se vzdalo předkupního práva. Na to nakonec zastupitelé tento týden kývli. Přesto při jednání zaznívaly názory, že by město nemělo zcela ztratit vliv na to, co s domem v problémové lokalitě bude. „Dvacet let jsme měli možnost ovlivňovat dění v této ulici a stejně se nám to nedařilo,“ oponovala Dagmar Rückerová. Odkoupit zpět do svého vlastnictví dům č. p. 151 v Pasovské ulici a mít tak možnost ovlivňovat jeho budoucí osud, nebo neuplatnit předkupní právo a vzdát se tak šance vlivu na budoucí obsazení bytového domu. To řešili vimperští zastupitelé při svém pondělním jednání. Jejich rozhodnutí neodstupovat od kupní smlouvy na straně jedné a současně se vzdát předkupního práva na předmětnou nemovitost tak otevřelo dveře novému řešení. O dům, který zatím stále vlastní společnost BK Styl z Týna nad Vltavou totiž projevil zájem jeden z místních podnikatelů, který ve Vimperku již jeden bytový dům vlastní. Podle starosty Bohumila Petráška si však do uzavření všech právních záležitostí spojených s koupí objektu nepřeje zveřejnit své jméno. „Nicméně mohu ujistit, že jsem se zájemcem jednal. Chce v domě zachovat byty, ne však za účelem jejich dalšího prodeje, ale jako byty nájemní. Dům, který už ve Vimperku vlastní, je v dobrém stavu a s nájemníky nemá problémy,“ ubezpečil starosta. Stejně, jako tomu bylo u zastupitelů v minulém funkčním období, i nově zvolení zastupitelé měli na vlastnický vztah k problematickému objektu rozdílné názory a stále zvažovali myšlenku dům si případně ponechat ve vlastnictví. Chtěli tak mít vliv na to, kdo se do domu nastěhuje a jak by to mohlo ovlivnit situaci v Pasovské ulici. Myšlenka je to možná chvályhodná, ale rozhodně ne laciná. Na to upozornil také nový jednatel Městské správy domů Daniel Kaifer. „Neznáme skutečný stav budovy teď, ale vycházíme ze stavu před prodejem domu. Pokud by se jednalo o investici, která by měla zabezpečit opětovné nastěhování nájemníků, znamenalo by to tři a půl až čtyři miliony korun a k tomu je třeba připočítat 1,3 milionu za zpětný odkup nemovitosti. To je částka, kterou pak nemůže Správa domů použít nikde jinde. Při vybraném nájemném zhruba 198 tisíc korun za rok, což je maximální částka, se pohybuje návratnost investice kolem třiceti let,“ upozornil Kaifer a dodal, že výběr nájemného není v úrovni sta procent ale jen kolem 75 procent. „Pak by návratnost investice byla 38 let,“ dodal. Jak navíc připomněl vedoucí odboru hospodářského a bytového Martin Kalous, v připraveném rozpočtu není částka ani na odkoupení domu, ani na případné další investice. O mnoho levnější by podle slov vedoucího odboru investic Michala Jančeho nebyla ani demolice domu v případě, že by jej město odkoupilo zpět a rozhodlo se dům srovnat se zemí. „Demolice objektu takového rozsahu by stála rovněž přibližně tři miliony korun,“ zdůraznil Janče. Podle místostarostky Jaroslavy Martanové by se navíc i složitě hledali pro tento dům budoucí nájemníci. „Získali bychom sice další byty s možností pronájmu, ale v současné době máme v Pasovské 150 tři volné byty, volné byty máme i na sídlišti, takže bychom zde těžko hledali zájemce. A my bychom jen tratili na energiích a údržbě objektu,“ doplnila svůj pohled Martanová. Současně přiznala, že i když se problematice Pasovské ulice hodiny věnovala také jednání kolem komunitního plánu, nedošli k žádnému řešení. Podle vlastníka domu Petra Klečky je rozhodnutí zastupitelů významným krokem. „Pro nemovitost to znamená kladný posun. My bychom v našem původním záměru stejně nepokračovali a jen bychom město donekonečna obtěžovali požadavkem na odstoupení od kupní smlouvy. Teď je tu možnost, že od nás koupí dům nový majitel za stejnou cenu, za jakou jsme jej získali ve výběrovém řízení my,“ vnímá rozhodnutí zastupitelů Petr Klečka. K definitivnímu dořešení by podle jeho slov nyní mělo dojít v řádu týdnů.