Mezi prioritami současné vlády tak nejspíše dokončení dálnice na jih Čech nebude. „Chceme jít především cestou pokračování PPP projektů,“ sdělil úvodem premiér. Podle něho by se tedy tam, kde jsou limitovány zdroje, měly přednostně dělat obchvaty. „Než mít šesti až desetikilometrový úsek dálnice v polích, je lepší a užitečnější jít cestou obchvatů,“ uvedl Petr Nečas s tím, že v návaznosti na D3 by se mělo primárně pokračovat budováním obchvatů měst a obcí.
Pozitivně se jeví alespoň informace týkající se státního příspěvku na projekty v rámci Regionálního operačního programu. I když se netýká krajských projektů. „Stát přispěje tam, kde jsou již podepsány smlouvy a otevřeny příslušné výzvy a přispěje obcím, městům, neziskovým organizacím a podnikatelskému sektoru s tím, že kraje budou muset být schopny si své projekty zafinancovat sami. Nekrajským projektům stát přispěje sedmi a půl procenty tak, jak bylo předpokládáno,“ potvrdil Petr Nečas.
Skeptický je premiér sám za sebe v otázce legalizace prostituce, kterou v posledních týdnech prosazují starostové některých příhraničních obcí a městských částí Prahy. Podle Nečase není možné na jedné straně využívat prostituci k příjmům do státního rozpočtu a na druhé straně ji potírat.
PPP je obecně užívanou zkratkou pro Partnerství veřejného a soukromého sektoru – zkratka vychází z anglického označení Public Private Partnership. Jedná se o projekty, na jejichž realizaci se společně podílejí veřejná správa a soukromý sektor. Zdroj: Internet