„Zastupitelstvo obce rozhodlo a schválilo konečný návrh zadání územního plánu obce,“ sdělil starosta František Mráz a uvedl, že dokument konečného návrhu odesílají ke zpracování projektantům.
„Zhruba tři měsíce na něm bude pracovat projekční kancelář, poté bude následovat další schvalování zastupitelstvem obce a mimo jiné také připomínkování občanů,“ sdělil starosta.
V konečné fázi pak bude schvalovat územní plán krajský úřad a taktéž zastupitelstvo obce.
Velkým přáním starosty je, aby byl územní plán do konce tohoto kalendářního roku hotov tak, aby jej měl od počátku příštího roku obecní úřad k dispozici.
„Na územním plánu děláme již patnáct měsíců. Nyní jsme za polovinou. Ukončili jsme tak první etapu, která je časově nejnáročnější,“ uvedl starosta s tím, že i když situaci trochu zkomplikoval nový stavební zákon, přesto se udělalo spoustu práce a před některými obcemi mají Nebahovští více než roční náskok.
Obec má ještě před sebou dvě zbývající etapy do vydání nového územního plánu. „Zbývající části ale nebudou tak časově náročné jako první etapa, kterou jsme právě schválením konečného návrhu zadání územního plánu uzavřeli,“ dodal František Mráz.
Pořízení celého územního plánu vyjde na čtyři sta tisíc korun.
„Částka je hrazena jednak z obecního rozpočtu a částečně také krajským úřadem,“ dodal závěrem starosta.